BERICHT VAN HUISARTSENPRAKTIJK HEKELINGEN
“Per 01-01-2024 zal Huisartsenpraktijk Hekelingen verhuizen naar een ander adres.
Dit is erg jammer maar helaas noodzakelijk. De afgelopen jaren is er een groeiend beroep gedaan op de huisartsen met als resultaat dat de huisartsenzorg flink is uitgebreid.

Naast de gebruikelijke huisartsenzorg behoort al enige tijd ook ketenzorg (geprotocolleerde zorg voor o.a. patiënten met diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten) en geestelijke ondersteuning voor jongeren en ouderen (POHGGZ en POH Jeugd) tot de zorg die huisartsen leveren.
Nu zal dit op korte termijn uitgebreid worden met geprotocolleerde zorg voor ouderen en oncologische zorg.
Om deze uitgebreide zorg in de best mogelijke manier te kunnen blijven leveren zoals u dat van ons gewend bent, moeten wij helaas verhuizen. De huidige praktijkruimte is hier helaas niet toereikend voor. Dit betekent helaas ook dat na ruim 100 jaar een einde komt aan de dokterspraktijk in Hekelingen.
De praktijk zal verhuizen naar Beverveen 505 (naast apotheek de Schouw). Het betreft het pand van collega huisarts Janssen. Zelf gaat hij per 01-01-2024 met pensioen. Het betreft een pand met 8 spreekkamers wat ons enorm gaat helpen om de uitgebreide (huisartsen)zorg te kunnen bieden zoals u dat van ons gewend bent.
De zorg voor de patiënten van collega Janssen wordt overgenomen door Huisartsenpraktijk Hekelingen. Om kwalitatieve zorg te kunnen blijven waarborgen zal ons team dan ook per 01-01-2024 uitgebreid worden met 2 huisartsen, 2 doktersassistenten en 1 praktijkondersteuner.
We kunnen ons goed voorstellen dat het bovenstaande vragen bij u oproept. Voor wie wenst is er de mogelijkheid om op woensdag 13 december deel te nemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over de verhuizing en praktijkovername. Deze zal worden gehouden van 14 uur tot 16 uur in het Dorpshuis in Hekelingen (Lede 13, 3209 AT, Hekelingen).

Verder wensen wij u al het goeds en vooral gezondheid toe voor het komend jaar.

Bahri Bulut
Uw huisarts”