Foto’s; Studio Ground to Ground

Bericht van Groot Nissewaard;

“De gemeente Nissewaard is van plan om een omgevingsvergunning te verlenen voor een (gedeeltelijke) transformatie van het winkelcentrum Waterland in Spijkenisse.

Het betreft:
het dichtzetten van de bestaande arcades in vier blokken van het winkelcentrum Waterland;

de realisatie van een zorgcentrum, een wijkcentrum en overige blokken.

het vervangen of toevoegen van kozijnen op een aantal locaties aan het Vlinderveen.

De vergunning die de gemeente van plan is te verlenen is vastgelegd in het ontwerpbesluit. De ontwerp-vergunning ligt vanaf 2 maart gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. De gemeente bekijkt alle reacties bij het nemen van een definitief besluit.

In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het ontwerpbesluit bekijken:

op www.ruimtelijkeplannen.nl – plannummer: NL.IMRO.1930.OVWCWaterlandSP-2001;

op afspraak in het Stadhuis, Raadhuislaan 106 in Spijkenisse.

Hoe dient u een zienswijze in?
Stuur uw schriftelijke reactie (zienswijze) per brief. Vermeld daarin:
de datum van de brief,
uw naam en adres,
uw reactie (uw zienswijze), en
het nummer van het Gemeenteblad van dit besluit (Gemeenteblad 2022, 88060).

Onderteken de brief en stuur het naar:
Gemeente Nissewaard
het college van burgemeester en wethouders
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse

U mag de brief ook sturen per e-mail naar gemeente@nissewaard.nl.

Voor het geven van een mondelinge reactie maakt u eerst een afspraak met een medewerker van het team Ruimtelijke Inrichting.

Meer weten of een afspraak maken?
Wilt u meer weten over de vergunning? Of wilt u een afspraak maken? Bel dan naar telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar: gemeente@nissewaard.nl.

Kijk voor meer informatie ook eens op de site van Studio Ground to Ground