Het fietspad aan het Kikkerveen wordt binnenkort aangepakt.
Opdracht daartoe is inmiddels door Stadsbeheer gegeven, waarvoor onze dank.
Uiteraard kunnen niet alle fiets/voetpaden in Nissewaard tegelijkertijd aangepakt worden, maar als losliggende tegels echt een gevaar vormen, wordt u verzocht om een digitale melding met foto en juiste locatie bij Gemeente Nissewaard te doen. Alvast bedankt.