Op woensdag 14 oktober kregen bewoners van Vlinderveen 502 t/m 614 en Libelleveen 102 t/m 116 en 200 t/m 225, een brief in de bus over de voorgenomen bomenkap van de grote platanen langs de Schouw.

Deze grote platanen geven veel overlast doordat alle bestrating wordt weggedrukt.

Directievoerder de heer W. Hörnemann vraagt u, uw reacties/opmerkingen/vragen en bezwaren kenbaar te maken via e-mailadres: w.hornemann@nissewaard.nl

LET OP: U wordt verzocht te reageren binnen 10 dagen na dagtekening. Datum in de brief is 8 oktober, brief ontvangen op 14 oktober. U heeft dus nog maar één dag de tijd om te reageren!