Wij zijn gespot!
Onze collega’s zijn gespot door een inwoonster van Nissewaard. Tot haar verbazing zag zij onze uitvoerders ook op een zondag werken. Wij doen dit vanwege het uitzonderlijke hoge aanbod van afval. Nissewaard is mooi en wat mooi is moet mooi blijven!

Daarom zetten wij alles op alles om iedere dag zoveel mogelijk ondergrondse containers leeg te rijden. Zo hebben wij een tijdje terug besloten om ook op zondag te werken. De zaterdag is iets langer dan een jaar geleden toegevoegd aan de werkdagen. Op deze manier blijven wij 7 dagen in de week actief om Nissewaard schoon en leefbaar te houden.

Maar het toevoegen van extra werkdagen is niet het énige wat wij hebben gedaan. Zo maken wij gebruik van extra voertuigen én hebben wij de werkdagen van onze afvalhelden verlengd. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er meer afval wordt geproduceerd. Zo is er 33% meer oud papier en karton door online aankopen en 25% meer restafval. Wij vinden het belangrijk om hierop te reageren.
Wij proberen ons beste beentje voor te zetten om er voor Nissewaard te zijn!

Wij blijven ons continu verbeteren

We hebben de laatste tijd meerdere keren gecommuniceerd over het enorme aanbod aan afval. Door de lockdown en de feestdagen is de hoeveelheid in groten getale toegenomen. Hierdoor raakten de ondergrondse containers sneller vol. Dit is níét de enige reden die heeft geleid tot overvolle ondergrondse containers. Het containerbeheersysteem had te maken met een aantal bugs. Fouten in de software, die uiteindelijk hebben geleid tot overvolle containers en tot onze spijt, gefrustreerde bewoners. Ons team heeft de systeemfouten achterhaald na een lang en intensief onderzoek.

Wij zijn blij het nieuws te delen dat alle bugs zijn opgelost. De software is verbeterd. Het containerbeheersysteem zal vanaf heden dus beter functioneren dan voorheen. Verder zijn wij van plan om weeginstallaties op onze voertuigen te installeren, zodat wij nóg meer inzicht krijgen in het aanbod per locatie.

Van bugs naar béter.

Samen werken aan een schoon en leefbaar Nissewaard!

Reinis reiniging en afvalinzameling.