“De gemeente krijgt regelmatig meldingen over brommers en scooters die gebruik maken van de bruggen voor voetgangers en fietsers tussen Park Waterland en de aangrenzende wijk. Dit zorgt voor onveilige situaties en voor geluidsoverlast voor direct omwonenden. Dit is voor ons aanleiding geweest om nog eens goed naar de bruggen in dit gebied te kijken. In deze brief vertellen wij u daar meer over.

De komende vier jaar zijn verschillende voetgangers- en fietsbruggen aan vervanging toe. Hier behoren ook drie overlastgevende bruggen toe. De noodzaak om deze bruggen te behouden is er niet, want er zijn goede alternatieve routes. Het laten vervallen van deze bruggen, zou een oplossing kunnen zijn voor het voorkomen van geluidsoverlast en onveilige situaties.

Inmiddels hebben wij deze oplossing, waarbij wij drie bruggen laten vervallen, besproken met onder andere de Bewonersgroep Waterland en Stichting WaterlandSpijkenisse en zij kunnen zich hierin vinden.

Concreet betekent dit:

– De voetgangers op de hoek Libelleveen/Karperveen, de voetgangers ter hoogte van Libelleveen 140/255 en de voetgangers-/fietsbrug Krekelveen 467 worden binnenkort verwijderd.
-De overige voetgangers-/fietsbruggen die toegang geven tot Park waterland blijven bestaan, maar gaan wij in de loop van de komende vier jaar gefaseerd vervangen.

Op de achterzijde van de brief is een overzichtskaart van de te verwijderen bruggen toegevoegd.

Niet mee eens?

Wij hebben er vertrouwen in dat wij u met deze brief een goede oplossing voorleggen voor uw wijk, maar mocht u dat anders zien, dan horen wij dat uiteraard graag. Heeft u zwaarwegende argumenten voor het behoud van één (of meer) van de bruggen die wij willen gaan verwijderen? Geef dit dan aan ons door voor 20 november 2022. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan p.koedood@nissewaard.nl of een brief te sturen (u hoeft geen postzegel te plakken) ter attentie van

P. Koedood naar:

Antwoordnummer 14

postcode 3200 VB Spijkenisse.

Na deze datum nemen wij een definitief besluit en zetten wij de werkzaamheden in gang. Alleen bij zwaarwegende argumenten maken wij eventueel een andere afweging en indien nodig informeren wij u daarover.

Met vriendelijke groet,

Peter Koedood

Projectleider”

N.B

Naar aanleiding van bovenstaande brief is er onrust in de wijk ontstaan en is er inmiddels een petitie voor het behoud van de bruggen gestart.

Stichting WaterlandSpijkenisse en bewonersgroep Waterland zijn, tijdens een gesprek over de (toen nog in aanleg zijnde) Natuurspeeltuin, door de heer Koedood geïnformeerd over de plannen met de bruggen.