De komende weken kan het zo maar zijn dat je mensen met een peilstok ziet langs de slootkant of in een singel. Dat zijn de medewerkers van een onafhankelijk waterbodemexpert, Aquanoom. Zij bekijken hoe diep er gebaggerd moet worden en wat de kwaliteit van het slib is. Dit doen zij zodat de aannemer goed voorbereid aan de jaarlijkse baggerwerkzaamheden kan beginnen in met name Heenvliet en in diverse wijken van Spijkenisse.