Veel wijkbewoners kennen Bas wel, een goedlachse jongen in rolstoel (door ziekte van Duchenne) die bijna dagelijks samen met zijn vader op het winkelcentrum te vinden was.

Een paar weken geleden werd Bas geveld door een longontsteking, die hem afgelopen vrijdag 14 december helaas fataal werd.
Omdat Bas intens van het zonnetje kon genieten op “zijn” plekje voor de JUMBO willen zijn ouders hem de laatste eer bewijzen, door op zijn laatste rit (donderdag 20 december) nog éénmaal over het winkelcentrum te gaan en voor de JUMBO heel even stil te blijven staan.

Wilt u ook afscheid nemen van Bas, dan vragen wij u om met ons op het winkelcentrum een soort van erehaag (naar een idee van Renate en Tanja) voor hem te vormen, hij zou het heel fijn gevonden hebben.
Zijn ouders wensen wij alle kracht en sterkte met het verlies van hun zoon.

Wilt u het onderzoek naar de ziekte van Duchenne ondersteunen? Kijk dan op;
https://duchenne.nl/actieplatform/