Dankzij de inzamelingsactie van Ronald Kroon en de vele donaties van wijkbewoners is de komst van een extra AED in de wijk een feit. Binnenkort zal er op de oprit aan Snoekenveen 102 een AED worden opgehangen, waarvoor in geval van nood, een code wordt gegeven aan hulpverleners en de 112 melder. Wij hopen dat er geen gebruik van gemaakt zal hoeven te worden, maar zijn blij dat er weer een AED bij komt. Initiatiefnemer Ronald Kroon en iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk bedankt. Met elkaar, voor elkaar!