Gedenkpaal uit 1975 met plaquette van initiatiefnemers Egelveen