De huurderskoepel ( hierna: CPRW ) opent een meldpunt voor huurders die problemen ervaren met het betalen van de huur en de jaarlijkse huurverhoging. De CPRW behartigt de belangen van ongeveer 35.000 huishoudens die in Rotterdam, Delft, Dordrecht en Nissewaard een woning van Woonbron huren. Sinds de coronacrisis heeft CPRW verschillende signalen ontvangen van huurders die vanwege de coronacrisis tegen problemen aanlopen. Zo zijn er bijvoorbeeld onder de huurders zzp’ers en kleine ondernemers die opdrachten en inkomsten mislopen en daardoor in de knel komen met het betalen van de huur en de huurverhoging. De CPRW heeft Woonbron daarom gevraagd actie te ondernemen.

Woonbron stelt huurverhoging niet uit

CPRW heeft Woonbron gevraagd om de huurverhoging per 1 juli 2020 uit te stellen. Woonbron geeft echter aan dat de huidige bijzondere situatie voor hen geen aanleiding is om de huurverhoging aan te passen. Een besluit dat zeer betreurd wordt door CPRW.

CPRW heeft er vervolgens op aangedrongen om huurders actief te informeren over de verschillende mogelijkheden als huurders in de knel komen als gevolg van de coronacrisis. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden tot huurverlaging, huurbevriezing en de mogelijkheid tot een betalingsregeling. Daarnaast is aan Woonbron gevraagd om vooral aan te geven bij welke (mogelijke) loketten huurders in de knel kunnen aankloppen. Heel veel huurders weten niet dat zij bijvoorbeeld bij de gemeente kunnen aankloppen voor een woonkostentoeslag.

Servicekosten terugbetalen aan huurders

Veel huurders van Woonbron hebben bij Woonbron een serviceabonnement voor kleine reparaties afgesloten. De kosten voor dit abonnement bedragen € 5,43 per maand. Gedurende de maanden maart, april, mei (en mogelijk ook de maanden erna) zijn door de coronamaatregelen geen reparaties op grond van dit serviceabonnement uitgevoerd. Daarom heeft CPRW aan Woonbron gevraagd de betaalde kosten daarvan aan de huurders terug te betalen. Woonbron heeft ook hier helaas negatief op gereageerd. Vreemd, aldus de huurderskoepel, de service is niet geleverd en toch moeten onze huurders ervoor betalen.

Oproep aan huurders via nieuw meldpunt.

CPRW stelt een speciaal meldpunt (corona@cprw.nl) in voor haar huurders. Huurders kunnen aan CPRW laten weten hoe zij geholpen zijn door Woonbron ten tijde van deze coronacrisis maar ook vooral daarna. Ook als zij problemen ondervinden, kunnen huurders zich melden.